Nghiên cứu - Trao đổi

Sắp có ngành học Tiến sĩ Du lịch đầu tiên tại phía Nam

Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị Di sản văn hóa đồng bào dân tộc Khmer

Liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ, phát huy vị thế là đầu tàu du lịch của cả nước

Sinh viên Việt Nam tỏa sáng tại cuộc thi quốc tế về du lịch và khách sạn