Hội thảo trực tuyến cập nhật thông tin Du lịch Việt Nam tới thị trường Hàn Quốc

Thông điệp UNWTO: Du lịch và Covid-19

Tổ chức Du lịch thế giới hoãn toàn bộ sự kiện đến hết tháng 4/2020

UNWTO: Ngành Du lịch cần được ưu tiên hỗ trợ phục hồi sau Covid-19