Sự kiện

Du lịch cà phê từ xây dựng sản phẩm đến xúc tiến

Hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, góp sức thúc đẩy phát triển du lịch

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi và chính sách đột phá phát triển điện ảnh

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ VHTTDL về phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc