Sự kiện

Phục hồi du lịch Việt Nam trong điều kiện “bình thường mới”

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Tăng cường hợp tác, xúc tiến du lịch giữa Việt Nam và Campuchia

Khánh Hòa đón khách quốc tế đầu tiên