Vận chuyển

Khánh Hòa đón chuyến bay thương mại đầu tiên từ thành phố Tashkent (Uzbekistan)

Việt Nam được xem là điểm đến hàng đầu của các chuyến bay quốc tế

Chủ tịch HĐTV PhucGroup Nguyễn Hữu Bắc: Mong muốn kiến tạo doanh nghi��p mang bản sắc của riêng mình

Emirates và United khởi động quan hệ đối tác liên danh nhằm tăng cường kết nối với Hoa Kỳ