Hội nghị toàn quốc về Du lịch 2020: Liên kết, hành động và phát triển

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại các cơ sở lưu trú và các khu, điểm du lịch

Phổ biến về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch tại Khánh Hòa

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trao bằng tốt nghiệp cử nhân ngành Du lịch k21 và gặp mặt tân sinh viên

Ngành VHTTDL đẩy mạnh chuyển đổi số