Văn hóa

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Niềm tin và khát vọng”

“Tình cảm nồng thắm Việt Nam – Cuba xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý…”

Tổng cục Du lịch: tích cực lan tỏa thông điệp “Live fully in Vietnam” chào đón du khách quốc tế

Phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam