Khách sạn - Nhà hàng

Các khách sạn, resort tại Quảng Nam tự nguyện đăng ký tham gia phòng chống dịch Covid-19

Gần 120 khách sạn đăng ký làm nơi cách ly dịch COVID-19

Nhiều khách sạn ở Đà Nẵng sẵn sàng đón du khách nước ngoài vào cách ly

Vũng Tàu: Nhiều khách sạn đổi mới cách làm để hút khách thời dịch COVID-19