Khoa học - Công nghệ

Khai trương Cổng thông tin Du lịch thông minh tỉnh Bắc Ninh

Đồng Tháp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch

Ra mắt lập trình ứng dụng hướng dẫn du lịch và kết nối khách hàng – doanh nghiệp Vietnamguide.travel

Cải thiện quá trình lập kế hoạch đặt dịch vụ của du khách