Khoa học - Công nghệ

Khách sạn thời đại công nghiệp 4.0

Ứng dụng công nghệ hộp phát wifi di động trong du lịch

VNPT Smart Tourism hỗ trợ đắc lực cho du lịch Việt Nam

Thừa Thiên Huế triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch