Khoa học - Công nghệ

Hà Giang lấy chuyển đổi số làm đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tăng cường chuyển đổi số trong hệ thống khách sạn TP. Hồ Chí Minh

Lạng Sơn sắp khai trương hệ thống ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động