Nghiên cứu - Trao đổi

Triển khai việc chuyển giao, phát triển công nghệ nước ngoài vào Việt Nam trong lĩnh vực du lịch

Phát triển du lịch văn hóa Đồng Tháp

Phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La: Lợi thế, hạn chế và giải pháp

Quảng Bình - trung tâm du lịch mạo hiểm và trải nghiệm