Nghiên cứu - Trao đổi

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (CHLB Đức)

Thúc đẩy trao đổi khách Saudi Arabia và Việt Nam

Phát triển bền vững du lịch nông nghiệp tiểu vùng duyên hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long

Giải pháp phát triển với các doanh nghiệp du lịch Việt Nam thời kỳ đại dịch Corona Virus