Thể thao

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì Hội nghị Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á lần thứ nhất năm 2020

Giải chạy bộ trực tuyến VITM Hanoi Marathon 2020

Tập đoàn Mường Thanh tổ chức Giải chạy online vì môi trường

Thứ trưởng, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải gửi thư động viên chia sẻ các tổ chức thành viên, CLB trực thuộc