Phòng chống ma túy

Lâm đồng đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy trong đoàn viên

Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy

Tăng cường phòng, chống ma túy đối với thế hệ trẻ

Khánh Hòa tập huấn can thiệp sớm, hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy