Xã hội

Hành trình hữu nghị 2021 để lại nhiều dấu ấn đẹp về Hà Nội với bạn bè quốc tế

Tổng cục Du lịch tổ chức tập huấn, triển khai Tổng đài Du lịch Việt Nam 1039

Tây Ninh khai giảng lớp tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm”

Phấn đấu đến hết năm 2025 trồng 1 tỷ cây xanh