Văn hóa - Giải trí

Triển lãm “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

Khai mạc triển lãm ảnh “Sắc màu Tây Bắc”

Hồi sinh "con đường tơ lụa" trên sông Cổ Cò nối Đà Nẵng - Hội An