Văn hóa - Giải trí

Thúc đẩy hợp tác du lịch Hàn Quốc và Việt Nam qua giao lưu văn hoá

Khai mạc “Ngày hội sản phẩm Quảng Trị tại Hà Nội”

Mang văn hóa đến gần hơn với du khách qua Tuần lễ "Hương sắc Hà Nội"

Trưng bày chuyên đề: “Âm vang Đông Sơn”