Phòng chống dịch COVID-19

Hộ chiếu vaccine - Chìa khoá mở cửa các đường bay an toàn

Bộ Thông tin và Truyền thông thần tốc triển khai trung tâm chỉ huy và hệ thống họp trực tuyến phục vụ Thủ tướng chỉ đạo, điều hành chống dịch COVID-19

Đẩy mạnh việc cung cấp thông tin về các khách sạn là cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ở nhà giúp kiểm soát dịch thành công