Template:

Chính phủ ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển Du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới

Thứ ba,  09/12/2014 | 17:23 GMT+7

(VTR) - Ngày 8/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 92/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển Du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới. Tạp chí Du lịch xin đăng toàn văn nội dung Nghị quyết.

Nghị quyết 92/NQ-CP

Tags:
hiện không tồn tại